Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

U bent hier: Home

Contactformulier

het Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl heeft meer nieuwswaarde dan de krant van morgen.
Vul dit formulier in om contact op te nemen met de eigenaren.
Vul uw volledige naam in
(Verplicht)
Vul uw e-mailadres in
(Verplicht)
(Verplicht)
Voer hier de boodschap in die u wilt verzenden.
Joods Complot = echt

Joodse leider Theodore Herl over de Joodse bankiers Rothschild, dagboeken Herzl deel 1 pagina 163 - 164

Ik weet niet of alle overheden nu al realiseren wat een internationale dreiging uw 'World House' vormt. Zonder u kan geen oorlogen worden gevoerd, en als vrede wordt gesloten, zijn mensen des te meer afhankelijk van U. Voor het jaar 1895 zijn de militaire uitgaven van de vijfgrote mogendheden geschat op vier miljard frank, en hun militaire sterkte tijdens werkelijke vredestijd op 2,8 miljoen mensen. en deze militaire krachten zijn ongeëvenaard in de geschiedenis, U voert financieel commando, ongeacht de tegenstrijdige belangen van de volkeren!

Jewisch leader Theodore Herl about the Jewisch Rothschild bankers, Herzl dairies part 1 page 163 - 164

I don’t know whether all governments already realize what an international menace your World House constitutes. Without you no wars can be waged, and if peace is to be concluded, people are all the more dependent on you. For the year 1895 the military expenses of the five Great Powers have been estimated at four billion francs, and their actual peacetime military strength at 2,800,000 men. And these military forces which are unparalleled in history, you command financially, regardless of the conflicting desires of the nations!

Zionisten bewijzen het