Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

U bent hier: Home

Joods Complet géén mythe

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 08-10-2019 16:03
Het CIDI heeft aangifte gedaan tegen Stop de Bezetting wegens beledigen van Joden omdat het schrijft dat Joodse personen onderdeel zijn van het internetcomplot. Dat Joods imponerende personen onderdeel zijn van een samenzwering staat buiten kijf. Deze samenspanning waarbij zogenaamde Joden een complot smeden tegen de wereldbevolking om de macht op aarde te verkrijgen is waarachtig.

Joodscomplot.nl publiceert de waarheid en de feiten omdat het publiek daarop recht heeft. Net als dat iedereen dient te weten dat de zorgsector de veroorzaker is van AIDS en dat de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 meer nog dan een aanslag van plofmoslims een groot Hollywood spektakel is. Van verre af te zien. Zonder ter plaatsen te moeten zijn is te begrijpen dat de Boeings niet de oorzaak zijn kunnen van het instorten van de Twin Towers omdat de Boeings daarvoor onvoldoende impuls in verkeerde richting bezitten.

Zo is er ook de grote onzin over de Holocaust. Van zogenaamd Joodse personen die het complot tegen de mensheid smeden om het de wereldmacht af te persen. Een vergaand complot want het richt zich extreem gewelddadig ook en niet exclusief tegen de verondersteld eigen mensen: de onder en midden klasse der Joden. Om het kort en bondig te schrijven: Joden zijn door Zionisten vergast; Zionisten hebben Hitler en het bombardement op Rotterdam betaald; Zogenaamd askenazische Joden zijn Nazi's; Zionisme en Nazisme is hetzelfde.

Voor Joden heel fijn als dit algemeen bekend is want dan houdt het slachten van de Joden door de Zionisten misschien eindelijk eens op. Hét Joodse Complot is de samenzwering van de Zionisten tegen de emanciperende en assimilerende Diaspora Joden. De Zionisten tegen de Diaspora. Hét complot tegen Gd. Alles in verband met de Tweede Wereldoorlog en de Shoah is dé schuld van Zionisten die alle Joden offeren voor eigen gewin.

Het Joods Complot blijkt niet uit The Protocols of the Elders of Zion. Hoewel wat daarin staat naadloos aansluit bij beleid en strategie van de Zionisten, moet het als een vervalsing gezien worden. Het Joods Complot blijkt uit de authentieke officieel uitgegeven geschriften van de Zionisten zelf waarin zij reeds in 1897 de mensenrechten eenzijdig voor de Joden ontbinden. De Tweede Wereldoorlog en de Shoah is de wraak van kapitalisten en oud slavendrijvers op de algemene klinische vrijheden voor alle mensen ná de Franse Revolutie.

Betrokken families willen hún macht in de oude staat hersteld hebben, van vóór de Franse Revolutie en liefst precies gespiegeld aan ouderwetse Katholieke Eind Tijd profetieën. Iedereen waant als een mesjoggene over de Zionisten en de Nazi's. Dat zijn twee handen op dezelfde buik. Twee gezichten van dezelfde januskop. Leden van dezelfde club, kring, 'umfeld'. Het was vanzelfsprekend dat Hitler deed wat de Zionisten zeiden omdat de Amerikaanse 'Hebrew' reeds in 1933 Duitsland de oorlog verklaard had om het te vernietigen! De Zionisten hebben Hitler verplicht de bulk van Joden te deporteren. De Zionisten bedreigde Europa met afwezigheid van vrede wanneer dit niet werd volbracht. Het Zionistische oorlogsgeweld verstompte eerst nadat Palestina in bezit was en zes miljoen Joden  vergast waren.

De Zionisten zijn de kwartiermakers, de voorbereiders, de financiers en grote profiteurs van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah. Zij noemen hun verschrikkelijke genocide op de Joden een Holocaust omdat zij het verondersteld eigen volk eerst gebrandofferd hebben in de schoorstenen van Auschwitz. In 1933 hebben de Zionisten reeds de locatie bepaald van het kamp wat als agrarisch modelkamp gebouwd is. Een Kibbutz. In sommige concentratiekampen werd betaald met de Shekel. Dat is dé Israëlische munt. Concentratiekampen in Nazi Duitsland waren Israëlisch grondgebied! Getto's zoals kapitalisten altijd hún Joden vergast hebben op terreur en ander malheur!

Share |

Permalinks

gearchiveerd onder: Zionisme
Joods Complot = echt

Joodse leider Theodore Herl over de Joodse bankiers Rothschild, dagboeken Herzl deel 1 pagina 163 - 164

Ik weet niet of alle overheden nu al realiseren wat een internationale dreiging uw 'World House' vormt. Zonder u kan geen oorlogen worden gevoerd, en als vrede wordt gesloten, zijn mensen des te meer afhankelijk van U. Voor het jaar 1895 zijn de militaire uitgaven van de vijfgrote mogendheden geschat op vier miljard frank, en hun militaire sterkte tijdens werkelijke vredestijd op 2,8 miljoen mensen. en deze militaire krachten zijn ongeëvenaard in de geschiedenis, U voert financieel commando, ongeacht de tegenstrijdige belangen van de volkeren!

Jewisch leader Theodore Herl about the Jewisch Rothschild bankers, Herzl dairies part 1 page 163 - 164

I don’t know whether all governments already realize what an international menace your World House constitutes. Without you no wars can be waged, and if peace is to be concluded, people are all the more dependent on you. For the year 1895 the military expenses of the five Great Powers have been estimated at four billion francs, and their actual peacetime military strength at 2,800,000 men. And these military forces which are unparalleled in history, you command financially, regardless of the conflicting desires of the nations!

Zionisten bewijzen het